Postępujący zanik siatkówki (PRA) u Huski

oczy-husky2Postępujący zanik siatkówki (Progressive Retinal Atrophy) lub postępujące zwyrodnienie siatkówki (Progressive Retinal Degeneration) to termin określające wrodzone degeneracje siatkówki, mogące wystąpić u naszego pupila, prowadzące do utraty wzroku, a w końcu do ślepoty. Choroba ta została rozpoznana na początku XX wieku i występuje u ponad 100 ras psów, między innymi u Husky.
U naszego Husky mogą występować dwa tego typu schorzenia, prócz postępującego zaniku siatkówki, może jeszcze wystąpić centralny zanik siatkówki. Zależne jest to od tego, która część oka ulega uszkodzeniu. W przypadku pierwszym, początkowe objawy choroby to uszkodzenie komórek światłoczułych, które odpowiedzialne są za widzenie w słabym świetle. Następnie choroba powoduje osłabienie wzroku także przy świetle dziennym, bardzo często prowadząc do całkowitej ślepoty pieska. Choroba atakuje oba oczka naszego przyjaciela. Jeżeli chodzi o centralny zanik siatkówki to husky traci tylko w części wzrok, dzięki czemu widzi przedmioty znajdujące się w ruchu. W przypadku tej choroby pies widzi lepiej nocą niż za dnia. Postępujący zanik siatkówki występuje już u 6 miesięcznych szczeniąt, centralny zanik siatkówki natomiast, u piesków w okresie od pierwszego do piątego roku życia.oczy-husky3
U Syberia Husky tak choroba występuje w bardziej agresywnej postaci. Jest ona nazywana XLPRA (X Linked PRA) i przenoszona jest przez chromosom X. Przez to samice posiadające chromosomy płci XY, są albo całkowicie zdrowe, albo chore. Należy również pamiętać, że nasza suczka może by również nosicielem tej choroby, mimo, że u niej nie ma objawów lub są one znikome. Choroba ta może ujawnić się już u dorosłego psa, dlatego jedyną metodą zapobiegawczą są coroczne badania oczu naszego towarzysza. Jednak należy mieć na uwadze, że nawet badania kontrolne, nie dają gwarancji na znaczny postęp choroby lub ujawnienie się jej między kolejnymi badaniami.
Ze względu, iż choroba ta jest ciężko wykrywalna i nie do końca wiadomo jak z nią walczyć, to powstała w USA inicjatywa zwalczania chorób dziedzicznych u husky. Powstała ona w 1979 roku za inicjatywą Siberian Husky Club of America, SHOR (Siberian Husky Ophthalmologic Register). Dzięki klubowi, każdy właściciel psa rasy husky, może po ukończeniu przez pieska jednego roku i przeprowadzeniu przez dyplomowanego specjalistę, który ukończył American College of Veterinary Ophthalmologists, wpisać go do rejestru. Wpis jest ważny jeden rok, więc by ponownie wpisać się do rejestru należy powtórzyć badania.oczy-husk 4
Badania te stały się już wśród hodowców sprawą prestiżową, oraz formą reklamy swojej własnej hodowli. W takich krajach jak USA, Francja czy Hiszpania, a więc w krajach, w których hodowle tej rasy psów są bardzo popularne, badani przeprowadzane przez SHOR są niemal obowiązkowe, jeżeli chce się zaistnieć na rynku jako hodowca Syberia Husky.

Dodaj komentarz

Możesz użyć HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>